như tiêu đề ace có send giúp mình cái
không tính đường usb nhé thanks