Cách nào để thành vip đăng tin ở vị trí cao trong diễn đàn vậy admin?
Hay admin còn tuyển mod ko em xin làm ạ!
nay em đang ở nhà nên rỗi cần 1 bàn tay viện trợ.
Em làm rất nồng hậu, hăng hái.
Cảm ơn đã tin tưởng em.