minh có nhận cây htc one x chạy tiếng việt ae biết xin chĩ giúp thank nhiều