LG T375 cảm ứng lúc được,lúc không, cần giúp

Bản in