Cảnh cáo thành viên : pha_mobile - Lý do : Post bài sai chủ đề, sai nơi quy định + bán hàng không có hình ảnh sản phẩm + không có địa chỉ rõ ràng.

Bản in