Cảnh cáo thành viên : hoangduong91 - Lý do : SPAM thì mời bạn đi nơi khác mà SPAM, hôm qua tới giờ bỏ qua cho bạn quá nhiều lần . Domain của bạn vào BLACKLIST

Bản in