Tình hình em mới mua lại kây Box HWK từ hôm qua, nhưng về cài bản v02.20
nó báo lỗi như sau :

Bad En vironment: -1 -Bad library Clean sýtem from obsollete USB driver

mà em đã cài và cho nó nhận diever rồi mà đến lúc cài updateClient thì nó lại báo như trên===> nhấn OK thì nó hiện lên HWK Update Client v2.2.0.0 sau đó nhấn NEXT để tiếp tục thì nó lại báo :

Access violation at address 0049D76B in module "UpdateClient.ex". Read ò address 00000000.

==> nhấn ok thì nó không tiếp tục hiện Start HWM update>> mà nó lại ấn đi
nói chung là không thể update được tiếp và nó báo như trê.
Mong ACE gấp với, xin cảm ơn ...