các bác xem giúp RIFF hỗ trợ những model nào với.

Bản in