mình có nhận con j7 prime ép kính ,xong qua ngày hôm sau khách lại nói cảm ứng vân tay không nhận , minh dả kiễm tra mở chức năng vân tay lên thì nó báo lổi, ae ai dã làm qua xin chỉ giúp ,, thaks ae nhiều