mình có con s4 và con s4 ltea mỡ nguồn chậm lên, nhưng lên rồi màn hình cúp nhanh,cúp dạng màn hình chờ, nhấn nút hôm thì có lúc lên, có lúc không,có lên thì cũng cúp rất nhanh, ae ai biết xin chĩ giúp... thanks