Trích Được post bởi thanhphuek Xem bài viết
nạp không đúng rom chết như thường,muốn cứu dump 512 vô là tỉnh
Tiền bối có cách chỉ cho hậu bối lối đi cái.up xong bật không lên kẹp thử nguồn bấm thấy treo kim.