Mua thiết bị ko có người đẹp nhưng sẻ unlock máy cho toàn những người đẹp, hàng new mà.