Anh em nào đã unlock thành công và không thàng công những model nào bằng Mt_Pro Lite và version bao nhiêu. Xin vui lòng post ở đây. Thanks !