các bạn cho biết ý kiến!minh muốn trang bị box có thể mở được n73 như hỏi giá mt-pro đến gần 3000us chỉ có 100log.các bạn nào am hiểu về bb5 box thì tư vấn mình với, cảm ơn nhiều!!