UID box đã support unlock N73 rồi đó bạn ! rẻ mà cũng làm khá nhiều moden đó ! còn có thêm 1 box nữa nhưng chưa về VN đó là :http://tenes.110mb.com/bb5box.htm