giờ mà mua mt unlock 1 cái 100K thì chừng nào đủ vốn:p