Mua cái này rẻ mà hiệu quả :

- http://www.saigonmobile.vn/forum/showthread.php?t=10555

- http://www.saigonmobile.vn/forum/showthread.php?t=10554