nếu 1 tuần mà 1 cái thì 10 năm lấy vốn vồ tư á.(đến lúc đó cái hộp nó mọc râu là vừa:D