chỉ những người trong cuộc mới biết ra sao chứ người ngoài họ lại suy nghỉ cao siêu lắm, cố hắn mà làm mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ