Hơi khó trả lời ,mò mà chạy lở chết máy cứu lại đuơc là ok .... mình làm vậy đó