hix... mình cũng thế. có ông anh cho hộp infinity về nhưng không biết cách dùng vì chưa đươc học chút nào về phần mềm ma