Bạn liên hệ HoangThong mua thêm bộ Pin Finder mà dùng! nếu không thì tạm dùng Box người nhện mà scan rồi dùng infi mà chạy ... ;)

Tham khảo Pin Finder tại đây: Hoang Thong ;)