làm thành công máy đó thì khách nó là thợ giỏi, có những máy làm muốn đau cả cái đầu vẩn làm ko dc trả khách thì nói là thợ yếu, liết ko biết làm sao để dc lòng khách nửa