Vậy cho mình hỏi.cáp SPIDERMAN có chạy được với INFINITY BOX không,nếu được xin AE hướng giùm.