Bạn kiểm tra lại trong database không có tên tài khoản này bạn nhé!