Nghề mobile này nhiều lúc ức lắm. Khách mang đi khắp các thợ rồi mới mang đến mình khi cái máy chỉ còn lại cái xác không hồn, hỏi ra nhiều khi máy chỉ mất míc nhưng đến tay thì đã banh main. Biết...