chỉ là mượn cổng chạy thôi.còn về việc Pin Finder bị lỗi nhiều lắm,mình mua rồi nhưung úp đâu có được đâu