hàn thẳng cáp đa năng xuống main là boot ok thôi. không cần mượn com khác.