đo xem nó có thông lên mấy con đó không .luctruwowsc có làm 1 cây ok mà lâu rồi nên không nhớ rõ chỉ biết là các chân nó thông mạch lên nhũng con đó ,bạn đo thử xem .vì lg mình ít làm nên không giúp...