e cũng mới nhận cây t300 không nhận thẻ nhớ, e câu 2 chân thứ 3>4 lại vơi nhau nhận được 1 lúc rồi cũng i như củ ,các bác giúp e với

canh cáo : muốn cái gì thì lập thớt khác mà hỏi nhé