nghe hia nói sao giống cục pin có vấn đề quá vậy.. bác kích cục pin cu rấn lại sem