em muốn chạy phần mềm cho con 6670, em có cáp nối và đĩa cài cho cáp nối rồi. em phải làm thế nào để chạy phần mềm cho nó bây giờ. nó bị virút ăn hết phai rồi.