Cắm box nhấn connect, chọn dòng máy vd DCT4, check..............