Mình cũng mới vào nghề thôi thấy bạn hỏi vậy thì chia sẻ chút, thiếu thì học hỏi thêm các anh em khác nhé!
Bạn connect hộp ví dụ: nokia thi cắm hộp vào, chọn UFS-6 chọn Nokia series>Nokia>Main. sau...