Em có bộ ufs6 cài kết nối cới máy tính ngon lành, nhưng em chua biết cach thức chạy như thế nào bác nào có kinh nghiệm chỉ giùm em với, em moi mua chưa biết dùng các bác ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!:D