gắn cáp chọn dòng máy(DCT4,DCT3,...), sau đó bấm run, roi chọn connect, sau khi báo TRUE(lúc đólà máy nhạn hộp usf6 ok)_>tiếp tục chọn đời máy7610or2300...(trong các mục:DCT3,DCT4,BB5...)sau đó bấm...