atf sắt + active SL3 + active JTANG! mua thêm bộ cáp đa năng hiệu cá heo là có thể phang tất cả các dòng nókìa! trọn bộ khoảng 4.8 củ