lấy máy e 71+ n81.... rất nhiu lắp thẻ nhớ vào định dang thẻ nhớ là ok