http://imagizer.imageshack.com/img540/8485/3P7CZH.jpg
Các bước thực hiện unlock :
+Mở giao diện LGetool lên,dòng Vendor chọn: Blackberry USB,Model chọn :BB9800
+Tháo pin ra gắn usb vào điện thoai....