a nguyên ơi .. khô tôm tích với cá lóc nhìn ngon quá ... có cho ăn thử ko send em kg ăn thử ngon lấy ủng hộ bác hắn 500gram :D