E ở ngoài bắc sửa chữa điện thoại di động cũng được mấy năm. nhưng thấy lương bèo bọt quá? gắng về bán nửa sào đất ở quê quyết đi buôn để kiếm thêm thu nhập? Thấy mấy bác buôn lâu năm ngoài này nói...