Tình là đang có khá nhiều thẻ nhớ SD bị mật khẩu một số thì không định dạng được. Mong m.n hướng dẫn cách kứu mấy e này!

Thanks all.