khách bảo thỉnh thoảng treo máy rùi khởi động lại.e dùng lệnh factory tưởng ngon ăn.bây giờ nó khởi động lại nhiu hơn.e định flash lại.cắm máy vào vẫn nhận,cài driver bình thương mà tool ko chạy.đã...