con này hay reset cũng do đuôi sạc bị rỉ, hoặc thẻ nhớ có vấn đề