vệ sinh,flash lại,nếu cài driver đầy đủ,nhận máy ok mà không flash được thì coi lại thao tác và ngược lại