xin giúp hướng dẫn cài game cho LG L3 E400 ...CHỈ MỚI RÔT máy thui...nhưng không biết cài game như thế nào....xin giúp với ..thank all