thấy nhiều ace chưa biết rảnh làm cái solution cho những ae chưa biết tham khảo


ai biết rồi lỡ vào thì up lên cho ae cùng biết nhé đừng nói lời cay đắng