máy bị rơi, vỡ cảm ứng, mình đá test mấy cái cảm ứng nhưng không được
main vẫn ngon, không bị bong ic hay tụ nào cả
mong anh em giúp đỡ, hay cho mình xin cái schematic để mình mò mẫm cũng được, thank