máy hư mic mà em ko biết đương câu , ai biết xin chỉ giáo.cho em xin sơ đồ