LIÊN HỆ BỘ PHẬN BÁN HÀNG và DỊCH VỤ CỦA HOÀNG THÔNG MOBILE
Heicard nanosim unlock for Iphone R Sim unlock iphone 4s, 5, 5s, 5c
Slim-sim support iphone 6 plus , 6, 5, 5s, 5c, 5, 4s for OS 8.0.2 Dịch vụ Unlock Online
Support Saigonmobile
Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung
Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE

 
+ Trả lời bài viết
Kết quả 1 tới 6 của 6
 1. #1
  Thành viên chính thức LongBiênMobile's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Bài viết
  186
  Cám ơn !!!
  139
  Thanked 130 Times in 64 Posts

  Mặc định 3110c chay phân mêm

  JAF version 1.98.62
  Detected PKEY: 90024281
  Card life counter: 22.61%
  P-key nokia module version 01.02
  Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
  JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
  JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
  JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
  JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
  USB Cable Driver version: 7.1.17.0
  Changing mode...Done!
  Booting phone...

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000353
  Asic Public ID: 0E80010EA9467E56758D4DC4F285E911D77BCD8E
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 191EC665DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 89810089 <=> INTEL -> Type not in database
  CMT Flash Data: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Done!
  Restarting phone...Done!
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Searching for JAF saved location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\

  Searching for default location of ini...
  Checking path: \Products\RM-237\
  Searching for JAF saved location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\
  Scanning ini files...
  Searching for default location of ini...
  Checking path: \Products\RM-237\
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.ppm_s
  CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.image_s
  APE Variant file: NONE
  Languages in ppm: English,Bahasa Indonesia,Bahasa Malasia
  Changing flashing settings...
  Searching for default location of ini...
  Checking path: \Products\RM-237\
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.ppm_v
  CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.image_v
  APE Variant file: NONE
  Languages in ppm: English,Chinese T,Vietnamese
  Phone Type:
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.ppm_v
  CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.image_v
  APE Variant file: NONE
  Languages in ppm: English,Chinese T,Vietnamese
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.ppm_v
  CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.image_v
  APE Variant file: NONE
  Languages in ppm: English,Chinese T,Vietnamese
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.01.image_v
  APE Variant file: NONE
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Phone Type:
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\3110CtrongBST\rm237__ 07.21.mcusw
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Phone Type:
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\3110CtrongBST\rm237__ 07.21.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\3110CtrongBST\rm237__ 07.21.ppm_v
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Phone Type:
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\3110CtrongBST\rm237__ 07.21.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\3110CtrongBST\rm237__ 07.21.ppm_v
  CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\3110CtrongBST\rm237__ 07.21.image_v_128
  APE Variant file: NONE
  Manual mode selected, version can't be checked!
  Booting phone...

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000353
  Asic Public ID: 0E80010EA9467E56758D4DC4F285E911D77BCD8E
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 191EC665DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 89810089 <=> INTEL -> Type not in database
  CMT Flash Data: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Sending CRT data...
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Sending CMT HASH for NOLO
  Sending CMT HASH for KEYS
  Sending CMT HASH for PRIMAPP
  Sending CMT HASH for PASUBTOC
  Sending CMT PUB KEYS...
  Sending CMT HASH for UPDAPP
  Sending CMT HASH for DSP0
  Sending CMT HASH for MCUSW
  Sending CMT HASH for PMM_CONF
  Sending CMT HASH for SBIF_CONF
  Operation took 1 minutes 44 seconds...
  Reseting phone...
  PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\3110CtrongBST\rm237__ 07.21.ppm_v

  Booting phone...

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000353
  Asic Public ID: 0E80010EA9467E56758D4DC4F285E911D77BCD8E
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 191EC665DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 89810089 <=> INTEL -> Type not in database
  CMT Flash Data: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 1 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Operation took 0 minutes 31 seconds...
  Reseting phone...
  CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\3110CtrongBST\rm237__ 07.21.image_v_128

  Booting phone...

  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000353
  Asic Public ID: 0E80010EA9467E56758D4DC4F285E911D77BCD8E
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 191EC665DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 89810089 <=> INTEL -> Type not in database
  CMT Flash Data: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Operation took 0 minutes 36 seconds...
  Reseting phone...
  Done!
  Total time: 3 Minutes, 22 Seconds

  DCT4/BB5 counter: 206
  After flash processing...
  Waiting for phone to boot...
  Failed! Aborting!
  các bác xem giúp e vơi "

 2. #2
  Thành viên mới xxxx758758's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  15
  Cám ơn !!!
  29
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định

  coi lại cáp đi chú em >.>>>mang qua mt mà chạy

 3. #3
  Thành viên chính thức LongBiênMobile's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Bài viết
  186
  Cám ơn !!!
  139
  Thanked 130 Times in 64 Posts

  Mặc định

  có cách nào nữa ko anh

 4. #4
  Thành viên chính thức phuccbbc's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2008
  Bài viết
  131
  Cám ơn !!!
  102
  Thanked 6 Times in 5 Posts

  Mặc định

  coi lai sợ cab có cab đa năng ok ngay thôi

 5. #5
  Thành viên tích cực chithang8xx's Avatar
  Ngày tham gia
  Mar 2009
  Bài viết
  309
  Cám ơn !!!
  36
  Thanked 37 Times in 30 Posts

  Mặc định

  test cab,tx trên main.tìm file chuẩn mà chạy là ok.

 6. #6
  Thành viên tích cực mr.kent's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2009
  Bài viết
  402
  Cám ơn !!!
  20
  Thanked 22 Times in 22 Posts

  Mặc định

  lỗi cáp rùi.chạy file này là ok chứ có gì đâu

+ Trả lời bài viết

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

   

Similar Threads

 1. chay phân mêm cho ê63
  By baotinmobile in forum BB5
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 03-03-2011, 19:23
 2. 3250 chay phần mêm báo lõi giúp
  By dinhhails in forum BB5
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-08-2009, 12:00
 3. 6705(k808) china chay phân mêm trang man hi`nh
  By minhthu_mobile in forum Máy Trung Quốc
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-04-2009, 23:43

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
Tăng like GSM video repair thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep unlock dien thoai